כמה זמן עשוי להידרש לכך ומה השפעת הגיל על הפוריות

אם אינך מצליחה להרות באופן מיידי, לא ניתן להסיק מכך על בעיה. אצל רוב הזוגות הבריאים תיווצר התעברות בתוך שנה אחת1 של ניסיונות להרות. לכן, גם אם נדרש זמן מה, בדרך-כלל אין סיבה לדאוג.

לגיל יש תפקיד

רק אצל שליש מהזוגות תהיה התעברות בחודש הניסיונות הראשון, ואם גילך פחות מ-35 ובריאותך תקינה - יהיה זה טבעי לחלוטין שתידרש לכך עד שנה. לכן, אם את מנסה להרות במשך יותר משנה, מומלץ שתפני לייעוץ רפואי. אם גילך יותר מ-35 שנים, אולי כדאי לנסות רק 6 חודשים לפני פנייה לקבלת סיוע. ואם גילך 40 שנים או יותר - מומלץ שתפני לרופא מיד כשתחליטי לנסות להרות.

הסיבה לכך שהעצה שתוארה לעיל משתנה בהתאם לגיל היא שגיל הוא גורם בעל השפעה מרכזית על הסבירות להרות. הפוריות הטבעית של אישה תמיד תתחיל להתדרדר בסוף שנות העשרים שלה, מאחר שכמות הביציות בגופה פוחתת ושקיימת סבירות שאיכות הביציות הנותרות תהיה נמוכה יותר משהייתה כשהאישה הייתה צעירה.

לאחר גיל 35, הצטמצמות מספר הביציות מגיעה לרמה קריטית, ולאחר גיל 40 הסיכויים להיריון פוחתים בהרבה. נתונים אלה נכונים לא רק להתעברות טבעית אלא גם להתעברות בטיפולי פוריות.

על-פי Human Fertilisation and Embryology Authority (הרשות לפריון ואמבריולוגיה אנושית), בערך 95% מהנשים בגיל 35 שנים המקיימות יחסי מין לא מוגנים באופן סדיר יהרו לאחר שלוש שנים של ניסיונות, אולם אצל נשים שגילן 38 שנים ירד שיעור זה ל-75%.

השפעת גיל האישה על ההסתברות המשוערת להיריון מדי חודש

הגרף שלעיל מציג את השפעת הגיל על הפחתת סיכויי ההתעברות.